Курс пружања прве помоћи у СРХЦ

Podelite:

У Центру је од 24. до 28. октобра 2022. године одржан IV сертификовани курс Међународне организације цивилне заштите (ICDO) на тему: «Прва помоћ и основе реанимације» (First Aid and Basic Life Support) за 8 припадника Сектора за ванредне ситуације МУП Републике Србије и 2 запослена Центра.

Програм курса обухватао је како теоријске основе прве помоћи, тако и развијање практичних вештина пружања прве помоћи у нестандардним ситуацијама и основе реанимације уз помоћ дефибрилатора. Сви полазници су успешно завршили курс уз уручивање међународних сертификата BLS (Basic Life Support) од European Resuscitation Council и First Aid and Basic Life Support од ICDO.