Контакт
информације

Телефон​

+381-18-4528-151
+381-18-4287-430

Електронска пошта​

Канцеларија: center@ihc.rs

Радно време​

Понедељак – Петак:
08:00  – 16:00

Адреса

Ваздухопловаца 1,
18000 Ниш
Република Србија

Српско-Руски Хуманитарни Центар

СРХЦ представља међувладину хуманитарну непрофитну организацију, која има статус правног лица. Центар је регистрован у Републици Србији у складу са њеним законодавством…