Предавања на Факултету безбедности

Podelite:

Запослени у Српско-руском хуманитарном центру одржали су предавања на тему: „Управљање ризицима у ванредним ситуацијама“ за студенте мастер студија Факултета безбедности Универзитета у Београду.

Током предавања разматрана су питања одређивања и прорачуна ризика природног и техногеног карактера, антикризно управљање у ванредним ситуацијама, представљене су методе за прорачун последица ванредних ситуација и аутоматизовани системи праћења за безбедност и обезбеђивање основних функција зграда и објеката.