Сарадња са средњим школама

Podelite:

И у 2024. години настављене су активности сарадње у извођењу практичне наставе за ученике Правно-пословне школе Ниш, смера „техничар заштите од пожара” на теме: „Демонстрација вештина пружања прве помоћи”, „Рад са противпожарним апаратима“, „Рад са опремом која се налази у ватрогасном возилу” и др.

Такође, запослени Центра су за ученике и наставно особље Гимназије „Светозар Марковић“ у Нишу одржали предавања на теме: „Поступање у случају пожара“ и „Заштита од техничко-технолошких опасности и елементарних непогода“.