Saradnja sa Planinskom službom spasavanja Srbije

Podelite:

Važna oblast aktivnosti Rusko-srpskog humanitarnog centra je rad na prekvalifikaciji i unapređenju veština profesionalnih i volonterskih organizacija za spasavanje.

Planinska služba spasavanja Srbije (GSS) jedna je od prvih specijalizovanih građevina sa kojima su održane vežbe i obuka, kako u trenažnom kompleksu na teritoriji Centra, tako i u planinskim uslovima.

Drugog februara, šest mladih članova osoblja NIS-ovog ogranka GSS-a stiglo je u Rusko-srpski humanitarni centar na obuku u trening kompleksu Rescue Trail, koji je podrazumevao penjanje na obuku na elementima kao što je vertikalno spuštanje sa žrtve, kao i spuštanje-lift unutar okna lifta koristeći opremu za penjanje.

Pre početka kursa, u skladu sa utvrđenim propisima za rad na visini, svi polaznici kursa su dobili uputstva o bezbednosti. Obuka je sprovedena uzimajući u obzir sve anti-epidemijske mere.