Учешће на конференцији Руског географског друштва

Podelite:

Представници Центра учествовали су на међународном научном скупу на тему „Теоријски и практични проблеми истраживања просторних процеса: спектар погледа Руских и Српских географа“, коју је организовао Центар Руског географског друштва у Србији. На скупу су представљени специјализовани факултети водећих универзитета Русије и Србије.

Заменик кодиректора Сергеј Качанов одржао је презентацију на тему: „Географски информациони систем у задацима спречавања и отклањања елементарних непогода и техногених катастрофа“. Дискутовало се о системима сателитског праћења, моделирања могуће ванредне ситуације, процени стања зграда помоћу мобилних дијагностичких система и др.