Учешће на међународној конференцији у Алексинцу

Podelite:

Дана 22. марта запослени СРХЦ учествовали су на Међународној конференцији одржаној у Алексиначкој гимназији са презентацијом: „Краудсорсинг метода као један од главних услова безбедности у ванредним ситуацијама “.

Током презентације разматрана су питања коришћења представљене технологије за унапређење ефективности и квалитета реаговања на ванредне ситуације, чиме би се смањио број настрадалих, као и економска и еколошка штета. Тезе из презентације објављене су у зборнику материјала ове конференције.