Vodič za primenu SDS-a u okruženju sa koronavirusom

Podelite:

Vodič za primenu SDS-a u okruženju sa koronavirusom

Cilj ovog dokumenta je da pruži smernice o ponašanju AKP u koronavirusnoj sredini (COVID-19). AKP je sredstvo koje se koristi za brzo reagovanje na spasonosne operacije u situacijama vezanim za rušenje zgrada koje se obično primećuju u urbanim sredinama. Ova sredina se suočava sa novim izazovom sa pojavom novog koronavirusa i zato će PSO-i možda morati da razmotre potrebu da promene standardne radne procedure tokom ove globalne pandemije. Sekretarijat INSARAG dao je prioritet epidemiji COVID-19. One obuhvataju:

Bezbednost spasilaca

Održavanje sposobnosti izvršavanja zadataka kako je predviđeno.