17.10.2021

Учешће представника Центра у еколошкој експедицији

На основу позива Одреда извиђача «Завичај 1093» 5 представника Центра са 2 моторна чамца и 2 возила учествовало је у еколошкој експедицији скрининга тока канала Дунав-Тиса-Дунав […]