13.08.2022

Учешће на годишњем стручном симпозијуму – «Покренимо срце 2022»

Од 12. до 13. августа 2022. године, на позив Ресусцитационог Савета Србије, представници СРХЦ учествовали су на годишњем симпозијуму инструктора BLS (Basic Life Support) и ALS […]