Предавања и конференције у онлајн режиму

Podelite:

Припадници СРХЦ су на позив Универзитета у Бањој Луци (Република Српска, Босна и Херцеговина) одржали предавања на Факултету безбједносних наука. Током ових предавања детаљно су обрађене методолошке основе: управљање ризицима у ванредним ситуацијама; заштита критично важних објеката инфраструктуре; радијациона, хемијска, биолошка заштита становништва у ванредним ситуацијама; стварање ситуационог центра управљања у кризним ситуацијама „Безбедан (паметан) град“ и са њим интегрисаног центра за пружање позива хитним оперативним службама путем јединственог броја „112“, аутоматизованих система упозорења и праћења безбедности и одржавања функционисања зграда и објеката.

На позив Министарства за ванредне ситуације Русије, припадници Центра су у новембру путем видео-конференције учествовали на међународним конференцијама Академије цивилне заштите, Академије државне противпожарне службе и Санктпетербуршког универзитета државне ватрогасне службе МЧС Русије.

У излагањима на конференцијама су размотрена међународна искуства у креирању технологија за заштиту критично важних објеката инфраструктуре и коришћење аутоматизованих система за подршку при доношењу управљачких одлука у ванредним ситуацијама.