Учешће представника Центра у еколошкој експедицији

Podelite:

На основу позива Одреда извиђача «Завичај 1093» 5 представника Центра са 2 моторна чамца и 2 возила учествовало је у еколошкој експедицији скрининга тока канала Дунав-Тиса-Дунав у дужини од 280 км.

Активност је спроведена под покровитељством Министарства заштите животне средине са идејом сагледавања еко потенцијала канала, уочавања карактеристика биљног и животињског света и скрининга стања гледано са реке, а у циљу припреме детаљног извештаја за Министарство заштите животне средине и општина кроз које пролази канал ДТД.