Учешће Центра у Међународној омладинској школи Организације договора о колективној безбедности (ОДКБ)

Podelite:

Дана 11. новембра представници Центра су на позив Министарства за ванредне ситуације Русије у режиму видеоконференције учествовали у IV Међународној омладинској школи ОДКБ „Актуелна питања евроазијске безбедности. Заштита становништва и територија од ванредних ситуација“. Учесници догађаја стекли су знања о савременим изазовима и претњама, о стању евроазијске безбедности и начинима њеног јачања, о основним правцима истраживања у области обезбеђења евроазијске безбедности у свим сферама.

На основу резултата рада, развијене су препоруке у циљу заштите становништва, материјалних и културних добара од опасности које проистичу из војних сукоба и ванредних ситуација.

Заменик кодиректора СРХЦ за међународну сарадњу, С.А. Качанов је уз поздравне речи у име Центра поднео и извештај на тему: „Методолошке основе стварања интегрисаног система за пружање основа безбедности становништва“.