30.07.2019

Venci 30.07.19

Venci 30.07.19 Rusko-srpski humanitarni centar, zajedno sa svojim profesionalnim zadacima, posvećuje dosta vremena radu sa stanovništvom grada Niše, održavajući najbliže kontakte sa javnim i obrazovnim organizacijama. […]