21.09.2019

"KOLO SRPSKY SESTARA" (Krug srpskih sestara)

"KOLO SRPSKY SESTARA" (Krug srpskih sestara) Malo je organizacija i udruženja u istoriji kulture srpskog naroda čije političke promene nisu sprečile njihov rad i kontinuitet. Vrlo […]