"KOLO SRPSKY SESTARA" (Krug srpskih sestara)

Podelite:

"KOLO SRPSKY SESTARA" (Krug srpskih sestara)

Malo je organizacija i udruženja u istoriji kulture srpskog naroda čije političke promene nisu sprečile njihov rad i kontinuitet. Vrlo malo onih koji su istorijski uspeli da nastave rad i vrate se na društvenu arenu u Srbiji. Krug srpskih sestara jedna je od retkih takvih građevina.

"Krug srpskih sestara" je ženska kulturna, obrazovna, patriotska, međunarodna humanitarna zajednica osnovana 1903. Beograd. Regionalne organizacije Kruga srpskih sestara osnovane su u mnogim srpskim oblastima.

Grupa žena u Beogradu je 1990. godine nastavila "Krug" u skladu sa principima originalne organizacije "Kolo srpske sestre". Kolo danas ima više od 20 saveta širom Srbije i aktivan je u dijaspori.

Od svog osnivanja 2014. godine u Nišu, Rusko-srpski humanitarni centar, koji takođe sprovodi humanitarne zadatke i, razumevajući duhovnu bliskost sa Krugom, uspostavio je bliske kontakte sa njim i učestvuje u mnogim zajedničkim aktivnostima, uključujući brigu o crkvama i grobovima poginulih ruskih i srpskih vojnika, a za osoblje RSGGG velika je čast učestvovati na proslavi koju je održao "Krug"