02.12.2019

RUSKO-SRPSKI HUMANITARNI CENTAR I RUSKA HUMANITARNA MISIJA

Rusko-srpski humanitarni centar i Ruska humanitarna misija Ruska humanitarna misija (RGM), neprofitna ruska organizacija koja obavlja volontersku humanitarnu misiju u jugoistočnoj Evropi. WGM pruža dobrotvorne aktivnosti […]