RUSKO-SRPSKI HUMANITARNI CENTAR I RUSKA HUMANITARNA MISIJA

Podelite:

Rusko-srpski humanitarni centar i Ruska humanitarna misija

Ruska humanitarna misija (RGM), neprofitna ruska organizacija koja obavlja volontersku humanitarnu misiju u jugoistočnoj Evropi. WGM pruža dobrotvorne aktivnosti za pomoć žrtvama socijalnih, nacionalnih, verskih i vojnih sukoba, razvija i sprovodi obrazovne, medicinske i humanitarne projekte uz punu logističku podršku.

RSGC, kao strukturalni humanitarni problem na Balkanu, ima bliske radne kontakte sa RGM: u julu 2017. godine osoblje Centra učestvovalo je u događaju prebacivanja ambulantnih kola stanovnicima grada Medveđe, 2018. godine, oficir RSGC – lekar je radio u sklopu terenske misije RGSM za pružanje medicinske pomoći stanovnicima srpskih sela koja se nalaze u teškom do sada , u 2019. godini osoblje RSGGC i WGM učestvovalo je u aktivnostima Ruskog kulturnog centra u Republici.

Beograd je 2. decembra 2019. godine otvorio rekonstruisanu salu za obuku Beogradske gimnazije br.8, gde su snage RGM-a popravile i opremili učionicu multimedijalnom opremom za unapređenje kvaliteta obrazovanja na ruskom jeziku.

Na kraju skupa održani su pregovori između osoblja WGM i RSGC, tokom kojih su predstavnici stranaka izrazili interesovanje za dalju saradnju i njen razvoj. Predstavnik RSGC je sa svoje strane potvrdio spremnost Centra da pomogne Misiji u obavljanja svojih humanitarnih zadataka u regionu. Šef kancelarije RGM-a na Balkanu M. Bondar izrazio je zahvalnost Centru i njegovom osoblju na želji da intenziviraju praktičnu saradnju i izrade plan zajedničkih akcija za 2020. godinu.