30.10.2020

Učešće na trećoj osnovnoj bezbednosnoj obuci za studente Beograda i drugih univerziteta

Učešće na trećoj osnovnoj bezbednosnoj obuci za studente Beograda i drugih univerziteta Jedan od statutarnih zadataka Centra je edukacija mladih ljudi. Tokom osam godina rada Centra […]