Podelite:

Poseta RSPCA

Rusko-srpski humanitarni centar radi sa mnogim srpskim ministarstvima i agencijama.

Visoki zvaničnici došli su u razvojni centar da se upoznaju sa radom RSGC- a, njegove logističke i informativne baze. To su savetnik u Ministarstvu zaštite životne sredine Saša Radulović, savetnik u Ministarstvu industrije, član regionalnog parlamenta, predsednik Odbora za finansije A.P. Vojvodine Jovan Lazarov, predstavnici kompanije za naftu i gas NIS i naftno-hemijske korporacije u Pančevu Stanko Pavlović i Dragan Zavisic.

Gostima je prikazan informativni film o aktivnostima Centra, koji prikazuje mogućnosti GIS sistema TSUKS-a, magacina i terena za obuku. Kao rezultat sastanka, izložene su oblasti saradnje između RSGC i srpskih struktura, posebno u oblasti obuke i obuke specijalizovanih specijalista.