RSGC i Služba hitne pomoći

Podelite:

RSGC i Služba hitne pomoći

Posle niza treninga u Beogradu i Somboru, koje je osoblje RSGC-a sprovelo za lokalnu publiku o interakciji hitnih službi koje zajedno rade suočene sa saobraćajnim nesrećama na putevima i drugim hitnim slučajevima, srpske kolege zatražile su sličnu obuku u Beogradu za službenike gradske službe. Aleksandar Zubov je održao ovaj praktični seminar, kojem je prisustvovalo više od 30 medicinara.

Govor je zasnovan na primerima iz ruske prakse u ovoj oblasti, uključujući interakciju različitih službi na sajtu za vanredne situacije i sistem koordinacije i interakcije. A. Davao je primere iz svoje prakse, kada je bilo neophodno dati prioritet akcijama na licu mesta i sprovesti psihološku obuku, posebno u slučajevima sa velikim brojem žrtava.

Srpske kolege su bile veoma zainteresovane za praktičnu interakciju službi – vatrogasno spasavanje, policiju i hitnu pomoć i problem prioriteta ovih službi. Rečeno je o organizaciji jedinstvenog državnog sistema za prevenciju i eliminisanje vanrednih stanja u Rusiji.

Ova pitanja su sada izuzetno važna za celu Srbiju, jer je u toku implementacija sistema za uzbunu u vanrednim situacijama širom zemlje, takozvanog sistema "112" koji je u procesu razvoja.