POLAGANJE VENACA U NIŠKOJ BOLNICI

Podelite:

Polaganje venaca u niškoj bolnici

Zaposleni u Rusko-srpskom humanitarnom centru, zajedno sa stručnim zadacima Centra, definisanim njegovom Poveljom, posvećuju dosta vremena kontaktima sa lokalnim javnim organizacijama, učestvuju u aktivnostima koje organizuju i sprovode stanovnici grada i odazivaju se pozivima građana.

Ovog puta radnici RSGC pozvani su da učestvuju u ceremoniji polaganja komemorativnih venaca obelisku onih koji su poginuli od epidemije tifusa, kao i srpskih vojnika koji su poginuli u borbama.

Svečanost je održana na Dan vojnih veterana Srbije na teritoriji vojne bolnice u Nišu.

Zanimljivo je da je tokom Prvog svetskog rata u ovoj bolnici bio osoblje odreda ruskog medicinskog osoblja koje je pružalo pomoć bolesnim i ranjenim srpskim državljanima i, zahvaljujući odlučnim akcijama od kojih je epidemija tifusa koja je zahvatila region do kraja aprila 2015. godine značajno oslabila i spasila hiljade ljudi od smrti.

Rad ruskih medicinara podseća na plaketu postavljenu na jednoj od zgrada ove bolnice.