RSHZ NA VEŽBAMA U AZERBEJDŽANU

Podelite:

RSGC na vežbama u Azerbejdžanu

Na poziv Kancelarije UN za koordinaciju humanitarnih poslova i Međunarodne savetodavne grupe za potragu i spasavanje (INSARAG) i, uz nastavak praktične saradnje sa međunarodnim relevantnim agencijama, RSGC je učestvovao u organizaciji i vođenju Regionalne vežbe reagovanja na zemljotrese INSARAG između 02. i 09. novembra 2019. godine.

Vežba je održana na Akademiji Ministarstva za vanredne situacije Republike Azerbejdžan u Bakuu. Sastanku je prisustvovalo više od 200 ljudi, predstavnika timova za potragu i spasavanje i terenskih bolnica iz 30 zemalja i 10 međunarodnih agencija i organizacija.

Priprema i sprovođenje vežbe održano je od aprila do septembra 2019. godine, u početku putem telekonferencija, pripreme scenarija i uvodnog, a potom i na terenu, na teritoriji Akademije Ministarstva za vanredne situacije Azerbejdžana, gde su rešena pitanja logistike vežbi i njihovog direktnog ponašanja.

Glavna svrha ove velike obuke bila je koordinacija akcija učesnika u odgovoru na zemljotres – Centar za koordinaciju terena (OSOCC), prijemno mesto (RDC), strukture lokalne samouprave i elementi koordinacije operacija potrage i spasavanja i terenskih bolnica.

Na kraju međunarodne vežbe, Sekretarijat INSARAG je sumirao i pripremio preporuke za sve uključene strane.

Vežba je pripremljena i izvedena na visokom profesionalnom nivou, u skladu sa međunarodnim standardima.